Insändare angående Kriminalvårdens brister vid underrättande om flytt av häktade

Kriminalvården har vid upprepade tillfällen flyttat häktade mellan orter i södra Sverige utan att polisen informerats. Innebärande att först samma dag som förhör ska avhållas visar det sig att den häktade inte finns på den ort där förhöret inplanerats. Konsekvensen är att förhör får ställas in, utredningsarbetet försvåras och häktningstiden måste förlängas.

Under de senaste veckorna har häktade i Malmö förts till Rättspsykiatriskakliniken i Växjö, utan att polis meddelats. Senast i måndags i ett ärende där försvarsadvokaten i massmedia kritiserat rättsväsendet för lång häktningstid. Vid kontakt med häktet att försvarare, tolk och två förhörsledare var på väg att avhålla förhöret vid häktet i Malmö, meddelades utredarna att den misstänkte förts till Växjö. Kriminalvården hade bedömt att den häktade behövde miljöombyte. Konsekvensen blev en tur och retur resa till Växjö för advokat, två utredare samt tolk. Förhöret fick avhållas på övertid och personalen var åter Malmö, först vid klockan 22.45.

Sverige har sedan en tid fått kritik för långa häktestider. Både FN och EU har kritiserat detta. Förhör ställs in då förhörsrum eller transportmöjligheter saknas. Det debacle som nu har inträffat försvårar utredningsarbetet och förlänger häktningstiderna. Vår uppfattning är att Kriminalvården i Malmö inte tycks vara klara över att syftet med häktningen primärt är ett led i brottsutredningen.

Det är vår uppfattning att det snarast måste upparbetas rutiner för att förhindra att Kriminalvården flyttar Häktade utan att utredarna underrättas.

Polisförbundet sektion Malmö
Anders Larsson

 

Polisförbundet region Syd träffas samt uttalande om hanteringen av nya Pa

I denna artikel berör vi arbetet på den fackliga sidan med att anpassa vår egen organisation till den nya Polismyndigheten, i detta fall med vad som hände i Ronneby, där förtroendevalda för rela regionen träffades.

Vi berör även Sophia Willanders uttalanden i Sveriges Radio angående myndighetens beslut i kommenderingsfrågan och vilka effekter detta kommer leda till. 

Läs mer: Polisförbundet region Syd träffas samt uttalande om hanteringen av nya Pa

Representantskapet 2014

Här följer en redogörelse för vad som skedde vid representantskapet i Åre, vilka diskussioner som fördes och även utfallet för de skånska motionerna. 

Läs mer: Representantskapet 2014

Skåneråd 9-10/9

Den 9-10 september samlades fackliga från hela Skåne och inbjudna gäster från blivande region Syd, för att bland annat gå igenom alla motioner som kommer hanteras på Repskapet 2014.

Mötet genomföres i Helsingborg och var ett så kallat  "Skåneråd". Vi hanterade samtliga nationella motioner för att skapa en bra överblick över hur Skånes  medlemmar ställer sig i de olika frågorna.

Den 23-26/9 är det Representantskap i Åre. Det är Polisförbundets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Vid stämman kommer ombuden bland annat ta ställning till alla insända motioner samt diskutera framtiden och det vi ställs inför 2015. Vi kommer uppdatera vår hemsida med löpande information från representantskapet under dessa dagar.

Vill du ha PF:s kalender för 2015?

Polisförbundet har valt att inte skicka ut den nya medlemskalender för 2015 med Polistidningen. Du som fortfarande vill ha den måste gå in på www.polisforbundet.se senast den 14/9 för att beställa kalendern kostnadsfritt.

Du behöver ditt medlemsnummer och det finner du på baksidan av Polistidningen. Om du av olika anledningar inte har tillgång till denna, hör av dig till Pär Bengtson eller Håkan Stjernholm på Polisförbundet i Skåne så hjälper de dig.

Framgång gällande inspektörslöner

Under våren/sommaren 2014 har Polisförbundet Skåne fört samtal med Polismyndigheten i Skåne gällande frågan om inspektörslöner. Samtalen har förts i positiv anda i förhoppning att hitta en konstruktiv lösning i denna fråga.

Det är därför glädjande att nu kunna berätta att vi idag har uppnått en överenskommelse med arbetsgivaren att alla som uppnår dag 1 år 7 under 2014 kommer att erbjudas omförordnande till inspektör. Ny lön för berörda fr.o.m. 1 november blir lägst 27 300 kr. I överenskommelsen ingår att spanare och utredare erhåller högre lön enligt tidigare modell.

Polisförbundet Skåne återkommer i närtid med ytterligare information kring processen gällande omförordnandet.

Polisförbundet Skåne
Förhandlingsgruppen

Notiser

Skåneråd

Nästa vecka samlas Skånerådet för att gå igenom de motioner som inkommit inför vår kongress, Representantskapet, i Åre senare denna månad. Skånerådet är ett rådgivande organ som Polisförbundet i Skåne har infört, där personalombud från hela myndigheten deltar. Ombuden kommer att delta i diskussioner och resultaten av dessa kommer nedtecknas för att sedan tas med upp till Åre. På så sätt förankras våra ställningstaganden från Skåne hos ombuden och i slutändan medlemmarna. Om du har synpunkter på någon av de motioner som inkommit så kontakta ditt personalombud. Motionerna har av sekretesskäl inte lagts upp här på vår hemsida eller Polisforbundet.se men kan fås genom personalombuden eller den fackliga expeditionen.

Vi kommer för övrigt precis som förra gången att rapportera från Representantskapet här på vår hemsida.

Intervjuer till polisområdeschefer

Polisförbundet har under sommaren deltagit vid intervjuer till Polisområdeschefer. Vi har efter detta lämnat våra synpunkter till ansvariga för rekryteringen angående vilka kandidater vi anser vara lämpligast att bygga framtidens polis.

Vikarierande huvudskyddsombud i Malmö

Hej!

Mitt namn är Fredrik Persson och jag kommer att vikariera för Isabelle Larsson-Bull som huvudskyddsombud i Malmö från och med den 1 september 2014.

Jag har tidigare varit verksam som personalombud på de avdelningar jag har tjänstgjort på i Polisområde Malmö. Under det senaste året har jag även varit styrelseledamot i Polisförbundets Malmösektion och har då i synnerhet engagerat mig i arbetsmiljöfrågor.

Jag kommer att arbeta heltid på Polisförbundets fackliga expedition som är beläget på Rättcentrum, våning 6. Som huvudskyddsombud kommer jag huvudsakligen att arbeta med arbetsmiljöfrågor som berör samtliga polisanställda i Malmö men kommer naturligtvis även att vara behjälplig med övriga fackliga frågor som berör Polisförbundets medlemmar.

Varmt välkomna att höra av er till mig!

Jag nås på anknytning 157 93.

Fredrik Persson

Nyheter från Blåljus.nu

  • Många poliser har inte kännt sig delaktiga i omorganisationen, och hälften av poliserna tror inte att den gör polisen bättre. En tredjedel tror på försämringar. De flesta poliserna har inte...

  • Polistidningen fick inspiration från ett inlägg på Twitter, som beskriver vilken utveckling av numerären Rikspolisstyrelsen haft under femtio år. Men Polistidningen tog det ett steg till och visar statistik som...

  • Polisprofessorn, Bo Wennström bjuder den tillträdande Rikspolischefen på hårda och mjuka paket i en debattartikel i Polistidningen. Dessutom ger han goda råd om vad som bör läggas ad acta, och...